Schmerz

188 tekstów – auto­rem jest Schmerz.

Jed­ne­mu kość dru­giemu ość , a trze­ci ob­gry­zie coś na bo­ku . 

myśl • 31 marca 2019, 08:00

Dusza

Chodź, zap­raszam Cię
na ek­sklu­zyw­ny spa­cer po mo­jej duszy.
Widzisz, jest tu
mnóstwo kwiatów poszar­pa­nych czasem
a ko­loro­we czar­ne klocki
kiedyś były znicza­mi palący­mi się
dla tych or­ganów kocha­nych bardziej
O widzisz spójrz !
Ten za­pad­nięty mur otoczo­ny kolczatką
tam jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 września 2017, 14:54

Kubek

pat­rzy ten kubek
czu­je jak śmierdzi
chce być umyty
tak strasznie cierpi
lecz ja nie wyleje
tej ka­wy z kubka

Bo przecież
mu­siałabym wy­lać i Ciebie... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2016, 18:15

I je­dyne co mi zos­tało po Tobie,
To ku­bek po niedo­pitej kawie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2016, 10:43

Jes­teś moją cho­robą, al­bo mnie za­bijesz al­bo zdążysz odejść. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2016, 15:33

* * *

i nie wiem cze­go chcesz,
i nie wiem czy czuć chcesz
i myślę, że wiem co myślisz
ale myślę też, że wie­dzieć musisz
czy chcesz

czy nie chcesz... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 maja 2016, 00:47

Gdy­by nie Ty, nie wie­działabym że pot­ra­fię latać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2016, 20:10

Bo tak

dałam Ci całą siebie
na­wet so­bie z siebie
nie zos­ta­wiłam nic

a teraz
te­raz to już na­wet
siebie nie mam... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2016, 23:40

Serce

i wy­rywasz mi serce
ja myślę - z miłości
i zja­dasz je wielce
ja myślę - niech boli
i mówisz nie kocham
ja pat­rze- odchodzisz
i wiem już nie przyjdziesz
ja czuję - jak boli.
i uciekłaś na zawsze
ja umieram - powoli
i ja już nie myślę, nie pat­rzę, nie czuję
ja umieram- na zawsze. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2016, 21:47

Skrzydła

kocha­nie mówisz
skrzy­deł pod­ciąć mi
nie chciałaś.

Cze­mu więc ich nie mam ?
-bo mi je wyrwałaś. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2016, 09:53

Schmerz

Życie to ciągłe problemy i nieustające smutki, postawmy przecinek, niech tym razem pełni rolę chwili radości:)

Zeszyty
  • Zgadzam się – Wszys­tkie myśli po­dobające mi się

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Schmerz

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

31 marca 2019, 08:00Schmerz do­dał no­wy tek­st Jednemu kość dru­giemu ość [...]

24 września 2017, 14:54Schmerz do­dał no­wy tek­st Dusza

24 czerwca 2016, 23:31Schmerz sko­men­to­wał tek­st + R.I.P. + 

5 czerwca 2016, 18:16Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Kubek

31 maja 2016, 14:26Schmerz sko­men­to­wał tek­st I je­dyne co mi [...]

31 maja 2016, 11:59szpulka sko­men­to­wał tek­st I je­dyne co mi [...]

31 maja 2016, 11:57Schmerz sko­men­to­wał tek­st I je­dyne co mi [...]